โครงการติว PAT ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

 

 

OKLS สำนักพิมพ์ชวนอ่าน ร่วมกับ โรงเรียนศรีวิกรม์
จัดติว PAT ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4
วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554
ณ โรงเรียนศรีวิกรม์


          OKLS สำนักพิมพ์ชวนอ่าน ร่วมกับ โรงเรียนศรีวิกรม์ จัดติว PAT ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 มีน้องๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 วิทยากรติวภาษาจีน

ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน

            คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย           

 อาจารย์ ภัทรา แซ่ติง

 

 

  วิทยากรติวภาษาญี่ปุ่น     
อาจารย์ ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ อาจารย์ กิตติพล ชีพทรงสุข

 

 

 


Print