งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 16

 งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 16 

หรือ BOOK EXPO THAILAND 2011 
ระหว่างวันที่ 5-16 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 – 21.00 น. 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


Print