งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 40

 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 40 

และ งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 10
วันที่ 29 มีนาคม - วันที่ 8 เมษายน 2555 
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 
หนอนหนังสือไม่ควรพลาด...


Print