งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19

 เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาพบกัน
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19 
(Book Expo Thailand 2014) 

15 - 26 ตุลาคม 2557 
ระหว่างเวลา 10.00 - 21.00 น.  
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C2 บูธ Q31 

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน, #โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก


Print