งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20

 เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาพบกันอีกครั้ง
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20
21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558
เวลา 10.00 - 21.00 น. 

@ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โซน C2 บูธ T02

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS


Print