งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44

 เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาพบกันอีกครั้ง
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559
เวลา 10.00 - 21.00 น. 

@ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โซน C2 บูธ R25

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS 


Print