งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43

 
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13
(43rd National Book Fair & 13th Bangkok International Book Fair 2015)

26 มีนาคม - 6 เมษายน 2558 
เวลา 10.00 - 21.00 น. 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
โซน C2 บูธ R38


#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS


Print