งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45พบกับ โอ เค แอล เอส/ สำนักพิมพ์ชวนอ่าน 

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
โซน C2 บูท R21

#สำนักพิมพ์ชวนแห่งชาติสิริกิติ์อ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS 


Print