จัดติว PAT ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฟรี ครั้งที่ 2

จัดติว PAT ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฟรี ครั้งที่ 2


          โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS ร่วมกับสำนักพิมพ์ชวนอ่าน จัดติว PAT ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฟรี ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริง ซึ่งจัดให้น้องๆ ได้ติวฟรี 2 วันๆ ละ 2 รอบ ทั้งเช้าและบ่าย
          ภาษาจีน วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552 และ ภาษาญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
          ในการจัดติวฟรีครั้งนี้ มีน้องๆ นักเรียนให้ความสนใจมาร่วมติวเป็นจำนวนมาก

ภาษาจีน วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552

บรรยากาศบริเวณโต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องกิจจาทร 1
 
 


 
 บรรยากาศภายในห้องกิจจาทร1 เหล่าซือสรุปไวยากรณ์ก่อนแล้วมาลองทำข้อสอบกัน
 


 

 ---


ภาษาญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552

บริเวณโต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องกิจจาทร 2

 

 บรรยากาศภายในห้องกิจจาทร 2 เซนเซก็ติวเข้มให้กับน้องๆ เช่นกัน

 
  
 

 

 

Date

26 July 2019

Tags

ข่าวสาร-กิจกรรม