เที่ยววันเล่งเน่ยยี่ 2 และเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

เที่ยววันเล่งเน่ยยี่ 2 และเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี


          เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) และสำนักพิมพ์ชวนอ่าน ได้จัดกิจกรรมพาผู้สนใจเที่ยวชมและทำบุญ ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) และล่องเรือชมทัศนียภาพและเดินชมวิถีชีวิตบนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน OKLS และผู้สนใจจำนวนมาก

08.30 น. ออกเดินทางจากอาคารฟอร์จูนทาวน์มุ่งหน้าสู่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)


10.00 น. ฟังบรรยายประวัติของวัดราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) โดยวิทยากรพิเศษ พร้อมชมสถาปัตยกรรมจีนและสักการะพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ภายในวัด
 
 

 


10.30 น. ออกเดินทางสู่วัดแสงสิริธรรม เพื่อล่องเรือชมทัศนียภาพรอบเกาะเกร็ด และแวะตามจุดสำคัญต่างๆ รอบเกาะ
 
 

เริ่มจากร้านบ้านคุณแอ๋ว ชมการทำขนมไทย พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
 


 

 12.00 น. นำทุกท่านลงเรือมุ่งหน้าสู่วัดไผ่ล้อม สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย พร้อมทั้งชมทัศนียภาพ วิถีชีวิตรอบเกาะเกร็ด


 
วัดไผ่ล้อม หน้าโบสถ์มีเจดีย์ขนาดย่อมสององค์รูปทรงคล้ายมะเฟือง ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมสิบสอง ประดับลายปูนปั้น คนมอญเรียกวัดนี้ว่า “เพี๊ยะโต้”
 
 

 
จากนั้นชมศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ และหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา ชมวิถีชีวิตชาวเกาะเกร็ด พร้อมเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก
 


 

 

 

13.30 น. นำทุกท่านลงเรือจากวัดปรมัยยิกาวาส เพื่อมุ่งหน้าสู่กลุ่มแม่บ้านอิสลาม พร้อมชม และเลือกซื้อของฝากต่างๆ เช่น ผ้าบาติก ดอกไม้ใยบัว ทอดมันหน่อกะลา
 


  

 14.00 น. มุ่งหน้ากลับไปที่ท่าเรือวัดแสงสิริธรรม และออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ

Date

26 July 2019

Tags

ข่าวสาร-กิจกรรม