ชวนอ่าน “ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่” และ “เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง” เพื่อเข้าใจจีนปัจจุบันอย่างลงลึก

 

       ชื่อหนังสือ: ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
       ผู้เขียน: สิทธิพล เครือรัฐติกาล
       สำนักพิมพ์ ชวนอ่าน
       พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2555
       จำนวน 176 หน้า
       ราคาปก 220 บาท


 

       ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ นับเป็นหนึ่งในช่วงที่มีสีสันมากที่สุดในสายธารประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีของจีน ในช่วงเวลาร่วม 300 ปี ของประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่นี้ เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่เป็นจุดพลิกผันสำคัญ และส่งผลมาถึงจีนวันนี้

       
       ผู้เขียนได้วิจัยรวบรวม ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ เริ่มต้นจากการสถาปนาราชวงศ์ชิงในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ด้วยว่าช่วงระยะเวลาราว 200 ปี ตั้งแต่ชนกลุ่มน้อยแมนจูเข้าปกครองชาวฮั่นและสถาปนาราชวงศ์ชิง การรุกรานโดยจักรวรรดินิยมตะวันตกสงครามฝิ่น ช่วงเวลากว่า 100 ปีที่จีนต้องกล้ำกลืนรับ “สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรม” ถูกลดสถานะจากมหาอำนาจเป็น “คนป่วยแห่งเอเชีย” กบฏไท่ผิง-การปฏิรูปร้อยวัน-การปฏิวัติซินไฮ่แห่งปี 1911 ที่นำไปสู่การล่มสลายของระบอบจักรพรรดิ การสถาปนาสาธารณรัฐจีนภายใต้การนำของชุนยัตเซ็น จีนยังคงเผชิญศึกวุ่นวายนานัปการ จากการต่อสู้ระหว่างกลุ่มขุนศึก สงครามจีน-ญี่ปุ่น การสู้รบระหว่างพรรคกั๋วหมินตั่งและพรรคคอมมิวนิสต์จีน จนกระทั่งพรรคคอมมิวนิสต์ได้พิชิตชัยและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.1949 ดำเนินการปกครองมาจวบถึงปัจจุบัน
       
       ช่วงยุคดังกล่าว มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านหลาย ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์จีนกับโลกภายนอก ที่ส่งผลสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ในการรวบรวม ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่นี้ ผู้เขียนได้พิจารณาทั้งมุมมองของจีนและมุมมองของโลกตะวันตก อธิบายเหตุการณ์ต่างๆอย่างรอบด้าน ตลอดจนส่วนเพิ่มเติมน่าสนใจ ได้แก่ พัฒนาการของดินแดนขอบนอกของจีน มองโกเลีย ซินเจียง ทิเบต และไต้หวัน ซึ่งเป็นประเด็นขัดแย้งสำคัญทั้งภายในประเทศจีนและด้านความมั่นคงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบัน
       
       นับเป็นภูมิหลังประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่อย่างกระชับ ทำให้เข้าใจประเทศจีนได้อย่างลึกขึ้น


       ชื่อหนังสือ เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง
       สำนักพิมพ์ ชวนอ่าน
       พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2555
       จำนวน 280 หน้า
       ราคาปก 280 บาท


 

       นับเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ขนาดย่อมอีกเล่ม ที่ฉายภาพประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญของจีน ยุคสมัยราชวงศ์ชิง โดยคัดสรรแง่มุมที่น่าสนใจ ที่สร้างความเข้าใจประเทศจีนปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง
       
       ราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1636-1912) ราชวงศ์สุดท้ายแห่งระบอบจักรพรรดิหรือฮ่องเต้จีน ถือกำเนิดจากชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจีน การที่ชนเผ่าแมนจู ซึ่งเป็นเพียงอนารยชนบนหลังม้ากลุ่มเล็กๆ หาญกล้า พิชิตบัลลังก์มังกร สถาปนาราชวงศ์ชิงอันเกรียงไกร ปกครองชาวฮั่นจำนวนมหาศาลที่อารยะเหนือกว่า ทั้งยังได้พิชิตดินแดนอื่นโดยเฉพาะแถบตะวันตก รุกอิทธิพลอำนาจสู่ดินแดนหลังคาโลกของชนชาติทิเบต และถิ่นมุสลิมที่ใกล้ชิดกับเอเชียกลางของชนชาติอุยกูร์ในซินเจียง ผู้นำแมนจูแผ่อาณาจักรชิงกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์หลายพันปีของจีน ราชวงศ์ชิงต้องใช้ทั้งพระเดชคือ นโยบายแข็งกร้าว และพระคุณ คือนโยบายประนีประนอม ในการรักษาอำนาจของตน
       
       ดูดั่งเป็นวัฏจักรธรรมชาติ เมื่อรุ่งเรืองแล้วก็ร่วงโรย ผู้ปกครองชิงเผชิญเหตุการณ์ท้าทายจากการเมืองภายใน การต่อต้านจากกลุ่มเคลื่อนไหวการเมืองอย่างกบฏไท่ผิงเทียนกั๋ว หงซิ่วเฉวียน ที่เป็นรากเหง้าแห่งความเสื่อมถอยของราชวงศ์ กระทั่งกลุ่มชาติตะวันตกรุกเข้ากลุ้มรุมกันแย่งชิง สูบผลประโยชน์ บังคับทำสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมฉบับต่างๆ ราชวงศ์ชิงได้ครองอำนาจ 267 ปี และถึงจุดอวสาน พร้อมกับการล่มสลายของระบอบจักรพรรดิจีนอันยาวนานกว่า 2 พันปี
       
       สำหรับเนื้อหาภายในหนังสือ เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง กอปรด้วยหัวข้อที่ฉายแง่มุม อันเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัย ได้แก่
       
       รู้จักราชวงศ์ชิง…
       "เมื่อแมนจูเข้ามาปกครองฮั่น: การก่อตั้งและปกครองจีนในช่วงแรกของราชวงศ์ชิง โดย ดร.ปิยดา ชลวร"
       
       รากแหง้าแห่งการล่มสลายระบอบจักรพรรดิจีน...
       "หงซิ่วเฉวียน : ต้นแบบนักปฏิวัติจีน โดยดร.วาสนา วงศ์สุวัฒน์"
       
       สถานภาพไต้หวันเมื่อ กว่า 400 ปีที่แล้ว ก่อนที่จีนยืนยันอธิปไตยเหนือเกาะ …
       "จากฟอร์โมซาสู่อาณานิคมของญี่ปุ่น: สถานภาพของไต้หวันในมุมมองของจีนก่อน ค.ศ.1945 โดย ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล"
       
       วัฒนธรรมครอบงำสังคม...
       "พรหมจรรย์: กรงเกียรติยศสตรีในสมัยราชวงศ์ชิง โดย อาจารย์ นัยน์พัศ ประเสริฐเมฆากุล"
       
       หนึ่งใน “อาวุธสำคัญ” ในการครองบัลลังก์มังกรของแมนจู...
       "ความรู้ที่ถูกจองจำ: หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง โดย รองศาสสตราจารย์ ดร. พัชนี ตั้งยืนยง"
       
       เจาะลึกตัวละครเอกจากนวนิยายคลาสสิก “ความฝันในหอแดง” (หงโหลวเมิ่ง) ภาพสะท้อนระบอบศักดินาในสมัยราชวงศ์ชิง แฉความฟอนเฟะ เปิดโปงชีวิตฟุ้งเฟ้อชนชั้นสูง...
       "เมี่ยวอี้ว์: หนึ่งในสิบสองดรุณีแห่งจินหลิง ในความคิดของเฉาเสวี่ยฉิน โดย ธนัสถ์ สุวัฒนมหาตม์"
       
       ความคิดทางปรัชญาที่โดดเด่นแห่งยุคสมัย ไต้เจิ้น นักปรัชาญาหลักแห่งสำนักขงจื่อคนสุดท้าย ที่พัฒนาแนวความคิดที่โดดเด่น ก่อนจีนรับอิทธิพลปรัชญาตะวันตกเข้ามา...
       "การจัดการความปรารถนาในจริยศาสตร์ขงจื่อและไต้เจิ้น โดย ดร.ศริญญา อรุณขจร"

 

ขอบคุณคอลัมน์หิ้งหนังสือ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 17 ธันวาคม 2555  http://www.manager.co.th


Print