วิธีการสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม เพื่อสั่งซื้อทันที


2. ตรวจสอบตะกร้าสินค้า แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้า ดำเนินการชำระเงิน


3. เลือก  เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือ  สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัญชี


4. กรอกข้อมูลที่อยู่ ในการสมัครสมาชิก ให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม  


5. เลือกที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือสร้างใหม่ แล้วกดปุ่ม   เพื่อดำเนินการชำระเงิน


6. เลือกรูปแบบการชำระเงิน และกดปุ่ม   เพื่อสั่งซื้อสินค้า


7. ตรวจสอบตะกร้าสินค้า พร้อมยอดชำระเงิน สามารถดูข้อมูลรายละเอียดการสั่งได้ที่   


8. แจ้งสถานะการชำระเงิน พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน