นามานุกรมสามก๊ก คอลัมน์บรรณาลัย โดย โชติช่วง นาดอน

 ขอขอบพระคุณคุณโชติช่วง นาดอน (ทองแถม นาถจำนง)
ที่ให้เกียรติเขียนคำนิยม (ความฝันที่เป็นจริง) ให้หนังสือ
"นามานุกรมสามก๊ก ฉบับแฟนพันธุ์แท้"
และช่วยเขียนประชาสัมพันธ์ง
านเสวนา
"สามก๊ก จริงหรือเท็จ ตอน ค้นหาวีรชนที่หล่นหาย"


ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗
หน้าศิลปวัฒนธรรม คอลัมน์บรรณาลัย


#สามก๊ก #นามานุกรมสามก๊ก #นามานุกรมสามก๊กฉบับแฟนพันธุ์แท้ #สำนักพิมพ์ชวนอ่าน #แฟนพันธุ์แท้สามก๊ก #OKLS


Print