มอบหนังสือให้แก่โรงเรียนที่สอนภาษาจีน

        เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ครบรอบ 20 ปี และในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 46 ปี

        สำนักพิมพ์ชวนอ่าน ขอมอบหนังสือ เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท และ พุทธศาสนามหายานในเอเชียตะวันออก

ให้แก่โรงเรียนที่สอนภาษาจีน หนังสือมีจำนวนจำกัด ตั้งแต่ 1 - 31 ก.ค. 2564 หรือจนกว่าหนังสือจะหมด

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์มอบให้โรงเรียนละ 1 ชุดเท่านั้น

 

 


Print