มอบหนังสือให้แก่โรงเรียนที่สอนภาษาจีน

    เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ครบรอบ 20 ปี

และในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 46 ปี

    สำนักพิมพ์ชวนอ่าน ขอมอบหนังสือ เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท และ พุทธศาสนามหายานในเอเชียตะวันออก

ให้แก่โรงเรียนที่สอนภาษาจีน หนังสือมีจำนวนจำกัด ตั้งแต่ 1 - 31 ก.ค. 2564 หรือจนกว่าหนังสือจะหมด

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์มอบให้โรงเรียนละ 1 ชุดเท่านั้น

 

 


แบบฟอร์มขอรับหนังสือ


กรุณาระบุ ชื่อโรงเรียน ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ ที่อยู่โรงเรียน ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ ชื่อครูที่รับผิดชอบ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ อีเมลครูที่รับผิดชอบ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ หมายเลขโทรศัพท์ครูที่รับผิดชอบ ด้วยค่ะ
Invalid Input
Invalid Input
กรุณาระบุ ตำราเรียนที่ใช้เรียนวิชาภาษาจีน ด้วยค่ะ

ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input


Print