งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50
และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20

26 มีนาคม - 6 เมษายน 2565
เวลา 10:00 - 21:00 น.
พบกับสำนักพิมพ์ชวนอ่าน และ OKLS
ได้ที่ ชั้น1 (ชั้น G)
โซนหนังสือการศึกษา บูธ B35

งานนี้มีหนังสือใหม่
- ไวยากรณ์ภาษาจีนและ
- สมุดรวมคำศัพท์และคัดคำศัพท์ภาษาจีน
แล้วพบกันนะคะ

Print