มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27

13 - 23 ตุลาคม 2565
เวลา 10:00 - 21:00 น.

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับสำนักพิมพ์ชวนอ่าน และ OKLS
ได้ที่ ชั้น LG Exhibition Hall 6 Booth L29

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS

www.ChuanAnBooks.com
Chuan An Books

www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese

 


Print