มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 

16 - 27 ตุลาคม 2556 
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับ สำนักพิมพ์ชวนอ่าน และ OKLS
ได้ที่ โซน C2 บูท R03  

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS

www.ChuanAnBooks.com
Chuan An Books

www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese


Print