งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42  และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12
(42th National Book Fair & 12th Bangkok International Book Fair 2014)

28 มีนาคม - 7 เมษายน 2557
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับ สำนักพิมพ์ชวนอ่าน และ OKLS
ได้ที่ บูท Q31 โซน C2

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS

www.ChuanAnBooks.com
Chuan An Books

www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese


Print