มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19 
(Book Expo Thailand 2014) 

15 - 26 ตุลาคม 2557 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับ สำนักพิมพ์ชวนอ่าน และ OKLS
ได้ที่ โซน C2 บูธ Q31 

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS

www.ChuanAnBooks.com
Chuan An Books

www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese


Print