งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13
(43rd National Book Fair & 13th Bangkok International Book Fair 2015)

26 มีนาคม - 6 เมษายน 2558 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C2 บูธ R38

พบกับ สำนักพิมพ์ชวนอ่าน และ OKLS
ได้ที่ โซน C2 บูธ R38

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS

www.ChuanAnBooks.com
Chuan An Books

www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese


Print