มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20

21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับ สำนัพิมพ์ชวนอ่าน และ OKLS 
ได้ที่ โซน C2 บูธ T02

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS

www.ChuanAnBooks.com
Chuan An Books

www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese


Print