งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 

29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับสำนักพิมพ์ชวนอ่าน และ OKLS
ได้ที่ โซน C2 บูธ R25

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS

www.ChuanAnBooks.com
Chuan An Books

www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese


Print