มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21

13 - 24 ตุลาคม 2559
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับ สำนักพิมพ์ชวนอ่าน และ OKLS
ได้ที่ โซน C2 บูธ R44

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS

www.ChuanAnBooks.com
Chuan An Books

www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese


Print