งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45

29 มีนาคม - 9 เมษายน 2560
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

พบกับ สำนักพิมพ์ชวนอ่าน และ OKLS 
ได้ที่ โซน C2 บูท R21

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS

www.ChuanAnBooks.com
Chuan An Books

www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese


Print