มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22
(BOOK EXPO THAILAND 2017)

18 - 29 ตุลาคม 2560
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับสำนักพิมพ์ชวนอ่าน และ OKLS
ได้ที่ โซน C2 บูธ R49


#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS

www.ChuanAnBooks.com
Chuan An Books

www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese


Print