งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17

28 มีนาคม - 7 เมษายน 2562
เวลา 10:00 - 21:00 น.

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับสำนักพิมพ์ชวนอ่าน และ OKLS
ได้ที่ โซน C2 บูธ S15

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS

www.ChuanAnBooks.com
Chuan An Books

www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese

 


Print